INSTRUIRE / 1 zile seminar

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Tichetele de masă: aspecte legale, tratament contabil și consecințe fiscale
Tipul cursului: seminare

 Tematica abordată:

1.Reglementarea juridică a procurării, acceptării și rambursării valorii tichetelor de masă în Republica Moldova. Tipurile suportului tichetelor de masă și dreptul exclusiv al angajatorului de a alege între ele. Asigurarea dreptului salariatului de a primi tichete de masă şi utilizarea lor în cazul încetării raporturilor de muncă.

2. Statutul operatorului, ce emite tichetele de masă și contabilizarea activității sale. Reguli pentru atribuire a diapazonului de serii numerice pentru tichetele de masă. Organizarea controlului activității operatorului.

3. Specificul contabilizării și documentării de către angajator aferent acordării tichetelor de masă salariaților. Condițiile admisibile de oferire a tichetelor de masă. Criteriile de determinare a locului de muncă de bază și a zilei lucrătoare. 

4. Responsabilitățile unităților comerciale și de alimentație publică cu privire la realizarea produselor alimentare în schimbul tichetelor de masă prezentate de către salariatul. Consecințele fiscale în contextul utilizării tichetelor de masă în cadrul raporturilor dintre operatori, angajatori, unități comerciale, unități de alimentație publică.

5. Răspunderea juridică a angajatului, operatorului, unității comerciale, unității de alimentație publică pentru încălcarea regulilor de utilizare a tichetelor de masă. Termenii de valabilitate și stocarea a tichetelor de masă. Procedura de distrugerea a tichetelor de masă.


Durata cursului: 6 ore academice

Locul desfășurării: ACAP RM, Mitropolit Varlaam 65, oficiu 439

Data desfăşurării: 17.08.2018 - 17.08.2018

Ora prevăzută: 9-00 - 13-00

Formator: Georgeta Covaliov-Rusu - contabil-practician (CAP), АССА DipIFR, lector ACAP Olga Donciu - contabil-practician (CAP), magistru în drept, lector ACAP

Limba: rom

Tipul instruirii: 1 zile seminar

Costul participării: 650 MDL

Comentarii: Reduceri pentru membrii ACAP - 10%ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor