INSTRUIRE / Cursuri serale

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

1C:Contabilitate. Versiunea 8.3
Tipul cursului: cursuri de seara 1C: Contabilitate 8.3

Soft-ul 1C:Contabilitate, Versiunea 8.3 este destinat automatizării contabilității, inclusiv întocmirea rapoartelor obligatorii (reglementate) în cadrul organizațiilor implicate în orice tip de activitate comercială: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, prestarea de servicii, producția etc.

Scopul cursului:
Obținerea cunoștințelor și aptitudinilor pentru efectuarea înregistrărilor contabile corecte în evidența financiară a întreprinderilor mici și mijlocii in baza Programului 1C: Contabilitate 8.3.

Avantajul semnificativ al acestui curs - în practică fiecare participant va cunoaște și va realiza un număr mare de exemple privind cele mai importante aspecte ale contabilității activității economice ale întreprinderii.

Cerințe pentru participanții cursului:
  • cunoașterea calculatorului la nivelul de utilizator;
  • cunoașterea bazelor contabilității și a fiscalității.

Cursul este format din 40 ore academice (include 10 subiecte).
Durata cursului - 10 zile lucrătoare.

Document de finalizare: Certificat ACAP RM

Locul desfășurării: str. Mitropolit Varlaam 65, et. IV, of. 439

Ora prevăzută: 18:00-20:40

Limba: rom

Tipul instruirii: Cursuri serale

Costul participării: 650 MDL

Comentarii: La finalul cursului participanții vor primi certificate eliberate de ACAP RM.ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor