INSTRUIRE / 1 zile seminar

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

MODIFICĂRILE RECENTE OPERATE ÎN LEGISLAȚIA CIVILĂ ÎN ANUL 2019
Tipul cursului: seminare

 Tematica abordată:

1. Noile reglementări de bază în Codul civil a RM și alte acte legislative conexe legate de activitatea de antreprenoriat, care intră în vigoare în anul 2019.

 

2. Criteriile de identificare a administratorului de fapt și aparent persoanei juridice de drept privat și conținutul obligațiilor lor. Condițiile de atragere la răspundere a administratorului întreprinderii, inclusiv pentru evidența contabilă greșită.

 

3. Cerințe noi față de documentele întreprinderii privind reflectarea operațiunilor economice în cazul apariției drepturilor și obligațiilor civile în scopul evidenței contabile.

 

4.Modificările în reglementările obligațiilor precontractuale la întreprinderi. Greșelile tipice, comise la încheierea și executarea contractelor mixte în domeniul antreprenoriatului.

 

5. Condițiile noi de recunoaștere a nulității actului juridic și consecințele juridice nulității pentru părți contractante. Procedura de repararea prejudiciului în caz de nulitate a actului juridic.

 

6. Modificările în procedura rezoluţiunii contractelor civile ale întreprinderii. Mijloace juridice noi de apărare ale creditorului și de justificare ale debitorului în caz de neexecutare a obligației.

 

7. Regulile noi de calculare a termenelor de prescripție în legislația civilă. Limitarea duratei maxime a termenului de prescripție extinctivă.

 

8. Recomandările practice antreprenorilor în vederea aplicării modificărilor normelor de drept civil la încheierea și executarea diferitor contracte civile în domeniul activităţii de antreprenoriat.

 

 


Document de finalizare: Certificat

Durata cursului: 10 ore academice

Locul desfășurării: АСАР РМ, str. Mitropolit Varlaam 65, Chisinau

Data desfăşurării: 30.05.2019 - 30.05.2019

Ora prevăzută: 9-00 -17-00

Formator: Natalia Lepilov, avocat; Olga Donciu, CAP, magistru de drept

Limba: rom

Tipul instruirii: 1 zile seminar

Costul participării: 970 MDL

Comentarii: Reduceri pentru membri ACAP și clienți corporativiÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor