INSTRUIRE / 1 zile seminar

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Închiderea perioadei de gestiune în evidența contabilă a entității: aspecte juridice, contabile, fiscale
Tipul cursului: seminare

 Tematica abordată:

1. Etapele obligatorii aferent închiderii perioadei de gestiune în evidența contabilă a entității, ținând cont de modificările și completările recente în legislația contabilă și fiscală a Republicii Moldova. Regimul juridic cu privire la aplicarea perioadei fiscale de tranziție de către entitate, în ceea ce privește impozitul pe venit.

2. Documentele confirmative privind procedurile obligatorii pentru închiderea perioadei de gestiune în evidența contabilă a entității. Greseli tipice în cronologia închiderii perioadei de gestiune. Optimizarea lucrărilor premărgătoare înaintea întocmirii situațiilor financiare ale entității.

3. Organizarea procedurii de arhivare a documentelor contabile ale entității pentru perioada de gestiune. Asigurarea păstrării documentelor contabile arhivate și a procedurii de restabilire în cazul pierderii lor. Situații practice aferent modalității de a aduce la răspundere juridică persoanele implicate în dispariția documentelor contabile ale entității.

4. Specificul întocmirii politicilor contabile ale entității pentru anul 2020 în condițiile aplicării noilor reglementări contabile. Cazurile obligatorii de determinare a pragului de semnificație în politicile contabile ale unei entități. Recomandări practice privind alegerea elementelor de politici contabile care reflectă specificul activității entității.

 


Durata cursului: 6 ore academice

Locul desfășurării: ACAP RM, Mitropolit Varlaam 65, oficiu 439

Data desfăşurării: 10.12.2019 - 10.12.2019

Ora prevăzută: 9-00 - 13-30

Formator: Georgeta Covaliov-Rusu - contabil-practician (CAP), АССА DipIFR, lector ACAP Olga Donciu - contabil-practician (CAP), magistru în drept, lector ACAP

Limba: rom

Tipul instruirii: 1 zile seminar

Costul participării: 800 MDL

Comentarii: Reduceri cu membrii ACAP și clienți corporativ.ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor