INSTRUIRE / 1 zile seminar

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Contractul de donație: aspecte juridice, contabile, fiscale
Tipul cursului: seminare

 Tematica abordată:

1. Reglementarea juridică a efectuării donării prin prisma ultimelor modificări și completări. Elemente obligatorii ale contractului de donare și procedura de încheiere a acestuia. Raportul dintre gratuitate și reciprocitate în contractul de donare.

2. Donarea unei entități în favoarea unei persoane în formă monetară sau nemonetară: specificul documentării, contabilizării și impozitării. Particularitățile reflectării în evidența contabilă a entității care furnizează cadouri și certificate de cadouri angajaților săi.

3. Diferența  contractului de donație în calitate de contract de drept civil versus alte tranzacții de natură nerambursabilă. Operațiunile de caritate, sponsorizare, ajutor material: ordinea documentării.

4. Condițiile apariției răspunderii juridice a donatorului și a beneficiarului în baza contractului de donare. Cazuri permise de anulare și invaliditate a donației. Interdicția de a face donații și consecințele juridice ale nerespectării interdicției.

5. Răspunsuri la întrebări.


Durata cursului: 6 ore academice

Locul desfășurării: ACAP RM, Mitropolit Varlaam 65, oficiu 439

Data desfăşurării: 20.11.2018 - 20.11.2018

Ora prevăzută: 9-00 - 13-00

Formator: Georgeta Covaliov-Rusu - contabil-practician (CAP), АССА DipIFR, lector ACAP Olga Donciu - contabil-practician (CAP), magistru în drept, lector ACAP

Limba: rom

Tipul instruirii: 1 zile seminar

Costul participării: 650 MDL

Comentarii: Reduceri cu membrii ACAP și clienți corporativÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor