INSTRUIRE / 2 zile seminar

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

ÎNREGISTRAREA ÎNCHISĂ! Recomandări practice și tratamente contabile aferente noilor prevederi operate în Standardele Naționale de Contabilitate_26-27 SEPTEMBRIE 2019
Tipul cursului: seminare

Scopul trainingului: Instruirea contabililor privind noilor prevederi operate în Standardele Naționale de Contabilitate și Planul general de conturi contabile (din 1 ianuarie 2020 intră în vigoare). 

Tematica abordată:

1.Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din15.12.2017 și Planul general de conturi contabileсu modificările aprobate prin ordinulMinisterului Finanțelor№100 din 28.06.2019.
2.Reguli noi privind raportarea financiară. Exemple practice de aplicare a prevederilor SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” (în noua redacție). SNC ”Prezentarea situațiilor financiare consolidate».
3. Cerinţe şi exemple de prezentare a informaţiilor în Notă explicativă la situaţiile financiare. Structura şi modul de elaborare a raportului conducerii.
4.Recomandări practice și tratamente contabile aferente noilor prevederi operate în:
  •  SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”;
  •  SNC ”Diferențe de curs valutar și de sumă”;
  •  SNC ”Costurile îndatorării”;
  • SNC ”Contracte de construcții”.
  • SNC ”Deprecierea activelor”;
  • SNC ”Creanțe și investiții financiare.”
5.Recomandări practice și tratamente contabile aferente noilor prevederi operate în SNC ”Imobilizări necorporale și corporale”. Exemple și explicații.
6.Politici contabile privind determinarea costurilor conforme modificărilor operate în SNC ”Stocuri”. Soluții practice de aplicare.
7.Natura modificărilor operate în SNC ”Capital propriu și datorii”. Exemple șí explicații.
8.Aspecte privind tratamentul contabil al veniturilor și cheltuielilor conforme modificărilor din SNC ”Venituri” și SNC ”Cheltuieli”.


Document de finalizare: Certificat ACAP

Durata cursului: 20 ore academice

Locul desfășurării: ACAP RM, of.445, Mitropolit Varlaam 65, Chișinău

Data desfăşurării: 26.09.2019 - 27.09.2019

Ora prevăzută: 9-17

Formator: Formatori ACAP

Limba: rom

Tipul instruirii: 2 zile seminar

Costul participării: 2200 MDL

Comentarii: Reduceri pentru membrii АСАР și clienți corporativiÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor