INSTRUIRE /

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

ÎNREGISTRAREA ÎNCHISĂ! 20-22 februarie 2020_Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2020
Tipul cursului: seminare

Tematica abordată:

1. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017,  Planul general de conturi contabile aprobat prin ordinul nr.100 din 28.06.2019: prevederi noi și modul de aplicare
2. Modul de întocmire a situațiilor financiare pentru perioada de gestiune 2019  și reguli noi privind raportarea financiară din 01/01/2020 
3. Politicile contabile și alte reglementări interne în cadrul entităților
4. Modificări de bază operate în Standardele Naționale de Contabilitate  din 01/01/2020
5. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019;
6. Calculul amortizării în scopuri fiscale în conformitate cu modificările operate în Codul Fiscal
7. Particularitățile calculării TVA,  accizelor, impozitului pe venit, altor impozite și taxe în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020 și modificările operate în Codul Fiscal
8. Unele aspecte privind calcularea  primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală și socială pentru anul 2020
9. Modificările recente operate în Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
10. Noile reglementări de bază în Codul civil a RM și alte acte legislative conexe legate de activitatea de antreprenoriat pentru contabili
11. Impozite şi taxe locale: modificări şi modul de calculare pentru anul 2020


Program:
 16-18, 23-25 ianuarie,30 ianuarie -1 februarie,6-8, 13-15, 20-22, 27-29 februarie,12-14, 19-21 martie 2020 


Durata cursului: 28 ore academice

Locul desfășurării: ACAP PM

Data desfăşurării: 20.02.2020 - 21.02.2020

Ora prevăzută: de la 9:30 până la 17:00

Formator: specialiştii principali ai Serviciului Fiscal de Stat din RM, auditori și contabili practicieni.

Limba: rom

Costul participării: 2900 MDL

Comentarii: Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.
Taxa include materialele de instruire si pauzele de cafea.
ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor