INSTRUIRE /

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Particularităţile aplicării legislaţiei fiscale în anul 2019.
Tipul cursului: seminare

Tematica abordată:
  1.  Legea contabilității si raportării financiare nr.287 din 15 decembrie 2017. 
  2. Modificările la SNC” Prezentarea situațiilor financiare” aprobat prin ordinul 118/2013.  
  3. Modul de întocmire a situațiilor financiare pentru perioada de gestiune  2018. 
  4. Politicile contabile și alte reglementări interne în cadrul entităților. 
  5. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2018. 
  6. Evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Particularitățile calculării TVA, accizelor în conformitate cu Legea bugetului de stat  pentru anul 2019 și modificările operate în Codul Fiscal.  
  7. Lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr.180 din 26 iulie 2018  (legalizarea capitalului. Modul de recunoașterii  (trecere la pierderi) amenzilor și penalităților). 
  8. Reguli speciale privind determinarea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  pentru angajați - conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.
  9. Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală  2018, în conformitate cu prevederile Legii, nr.178 din 26 iulie 2018 (în vigoare de la 01 octombrie 2018.
  10.  Impozitele și taxele locale: modificările și modul de calculare pentru anul 2019.


Program:

 21-23 martie 2019


Durata cursului: 28 ore academice

Locul desfășurării: ACAP PM

Data desfăşurării: 21.03.2019 - 23.03.2019

Ora prevăzută: de la 9:30 până la 17:00

Formator: specialiştii principali ai Serviciului Fiscal de Stat din RM, auditori practicieni.

Limba: rom

Costul participării: 2850 MDL

Comentarii: Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.
Taxa include materialele de instruire si pauzele de cafea.
ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor