INSTRUIRE / Cursuri serale

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Impozitarea în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Tipul cursului: cursuri de pregătire pentru examenele în cadrul programului CIPA

 
După finisarea cursului participanţii vor putea:

•    să înţeleagă aprofundat conceptul, structura sistemului fiscal în Republica Moldova, caracteristicile cheie ale domeniilor fiscalităţii (tipurile de impozite si taxe, clasificarea subiecţilor legislaţiei fiscale, tipurile şi procedurile controlului fiscal); reglementarea sistemului fiscal, stabilite de legislaţia în vigoare; să identifice modalităţile de calculare a impozitelor din venit;

•    să determine modul de calculare şi achitare a TVA şi a accizelor;

•    să stabilească procedura înregistrării plătitorului de TVA;

•    să argumenteze particularităţile contabilităţii TVA;

•    să clasifice bazele normative a altor impozite şi taxe;

•    să aplice  corect modul de  calcul şi transfer a impozitelor în buget;

•    să elaboreze strategii de evitare a dublei impuneri;

•    să aplice cunoştinţele disciplinei Impozitarea în Republica Moldova pentru susţinerea examenelor în cadrul Programului CIPA;
•    să integreze cunoştinţele proprii în activitatea practica.Programul cursului / seminarului: Program

Document de finalizare: Certificat ACAP RM

Durata cursului: 40 ore academice

Locul desfășurării: АСАР РМ

Ora prevăzută: marţi, joi: (18-21), sâmbătă (9-13)

Formator: Țugulschi Iuliana, Dr.ec.,auditor, CAP, lector ACAP

Limba: rom

Tipul instruirii: Cursuri serale

Costul participării: 2500 MDL

Comentarii: Pentru membrii ACAP reduceri 10%ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor