INSTRUIRE / Cursuri de zi

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Cursuri de perfecţionare pentru auditori în cadrul Programului de Dezvoltarea Profesională Continuă
Tipul cursului: cursuri de dezvoltare profesională continuă a contabililor şi auditorilor

Scopul cursului

Formarea specialiştilor în scopul prelungirii certificatului de auditor în cadrul Programului de dezvoltare profesională continuă a contabililor şi auditorilor-membri ai АСАР РМ.

Programa cursului:

1)    ISA 530 ”Eșantionarea în audit”

2)    ISA 570 ”Continuitatea activității”(revizuit)

3)    ISA 580 „Declarații scrise”

4)    Exercitarea auditului pe compartimentele (conturile) evidenței contabile și situațiilor financiare.

5)    Actele normative ce reglementează obiectul auditului, planul şi programul de audit, înțelegerea, evaluarea și testarea controlului intern, esența principalelor proceduri de audit, documentele de lucru.

6)    Esența metodicii de segmentare și exercitare a auditului pe compartimentele (conturi) evidenței contabile și situațiilor financiare.

7)    Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală  2018, în conformitate cu prevederile Legii, nr.178 din 26 iulie 2018

8)    Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr.180 din 26 iulie 2018

9)    Legea contabilității și raportării financiare Nr 287 din 15.12.2017

10)  Legea privind auditul situațiilor financiare Nr 271 din 15.12.2017

11)  Contabilitatea operațiunilor de arendă, leasing și locațiune.

12)  Analiza riscurilor operaționale și financiare. Calculul volumului critic al vânzărilor (punctului ”mort”, pragului rentabilității). Levierul financiar și analiza efectului de modificare a acestuia.Document de finalizare: Certificat ACAP RM, 40 ore academice conform Programului aprobat de către Ministerului Finanţelor RM pentru anul 2017

Durata cursului: 40 ore academice

Locul desfășurării: aud.445, ACAP RM, Mitropolit Varlaam 65, Chisinau

Data desfăşurării: 14.12.2018 - 22.12.2018

Ora prevăzută: 9-17

Formator: Specialişti-practicieni de evidenţă contabilă şi audit, profesori calificaţi din cadrul ACAP, doctori în ştiinţe economice

Limba: rom

Tipul instruirii: Cursuri de zi

Costul participării: 3350 MDL

Comentarii: Orarul cursurilor: - 16, 17 și 23, 24 noiembrie 2018 - 24 noiembrie și 1, 8, 15 decembrie 2018 - 14,15 și 21,22 decembrie 2018 Membrii АСАР beneficiază de o reducere de 10%.
Preţul include materiale didactice şi pauzele de cafea.ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor