INSTRUIRE / Cursuri serale

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Сontabilitate pentru începători- Data începerii cursului va fi anunțată ulterior
Cursuri pentru contabil incepatori.

Tipul cursului: cursuri de contabilitate pentru începători "Bazele contabilităţii şi fiscalităţii"

Program:

I.Bazele contabilităţii

II.Contabilitatea financiară

III.Legislaţia fiscală a Republicii Moldova 

IV.Contabilitatea impozitului pe venit

V.Întocmirea şi analiza situațiilor financiare

VI.Etica profesională a contabililor şi auditorilor


Grupul țintă:
Cursul este destinat tuturor persoanelor interesate în studierea profesiei de contabil, precum și în îmbunătățirea și perfecționarea cunoștințelor din acest domeniu


Document de finalizare: Certificat de atestare a cunoștințelor profesionale - ACAP RM

Durata cursului: 120 ore academice

Locul desfășurării: АСАР RМ

Ora prevăzută: luni, miercuri, vineri (18:00 - 20:40)

Formator: Cursul este susținut de lectori universitari, practicieni în domeniu cu o vastă experiență în materie

Limba: rom

Tipul instruirii: Cursuri serale

Costul participării: 2500 MDL

Comentarii: Participanții vor primi întregul suport de curs (pachetul de documente primare, centralizatoare și situații financiare) și materiale necesare studiuluiÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor