INSTRUIRE / Cursuri serale

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Contabilitate managerială 1 - Contabil practician certificat
Tipul cursului: cursuri de pregătire pentru examenele în cadrul programului CIPA

Programul Contabil Internaţional Profesionist Certificat (Certified Internaţional Professional Accountant), este un instrument de evaluare a contabililor competenţi  în cunostinţe necesare, calificare şi capacitate, planificate în contabilitatea profesională modernă.

După finisarea cursului"Contabilitate managerială", nivelului CAP participanţii vor putea:

•    să cunoască şi înţeleagă adecvat conceptele şi componentele contabilităţii manageriale, gestiunii, clasificării şi componentelor de bază ale costurilor, structura bugetelor;
•    să dezvolte abilităţile în analiza informaţiei economice pentru luarea deciziilor manageriale;
•    să analizeze modul  de contabilizare şi aplicare a diferitor metode de repartizare a costurilor;
•    să aplice metodele identificării specifice, FIFO, costului mediu ponderat pentru evaluarea costurilor de materiale în diferite sisteme de evidenţă a stocurilor, principiile de calculaţie şi a diferitor metode de calculaţie;
•    să prelucreze informaţiile în vederea întocmirii calculaţiei pe procese şi calculaţiei pe comenzi;
•    să măsoare şi repartizeze costurile complexe;
•    să identifice tehnicile şi procedurile specifice procesului de bugetare;
•    să elaboreze bugetele operaţionale şi financiare;
•    să calculeze abaterile totale de la bugetul flexibil, calculeze valoarea viitoare şi de actualizare a  unei singure sume  şi a anuităţilor;
•    să întocmească situaţia de profit şi pierdere cu repartizarea completă  şi parţială a costurilor;
•    să măsoare şi calculeze pragul de rentabilitate;
•    să analizeze interconexiunea dintre contabilitatea managerială şi contabilitatea financiară;
•    să valorifice centrele de responsabilitate şi a nivelelor de gestiune;
•    să elaboreze planul de activităţi orientat spre aplicarea metodelor moderne de calculaţie a costurilor;
•    să selecteze bazele de alocare a costurilor;
•    să elaboreze recomandările în vederea analizei şi luării deciziilor manageriale în cadrul entităţilor economice;
•    Să măsoare şi controleze performanţa entităţii pe centre de responsabilitate;
•    să aplice cunoştinţele disciplinei Contabilitatea managerială 1 pentru susţinerea examenelor în cadrul Programului CIPA;
•    să integreze cunoştinţele proprii în activitatea practica.
 

 
Programul cursului / seminarului: Program_Contabilitate managerială 1

Document de finalizare: Certificat ACAP RM

Durata cursului: 44 ore academice

Locul desfășurării: АСАР РМ

Data desfăşurării: 28.05.2019 - 22.06.2019

Ora prevăzută: marţi -joi: 18-21, sîmbătă 9-13

Formator: Gavriliuc Liudmila,dr.în economie, conf.univ., lector АСАР, САР

Limba: rus

Tipul instruirii: Cursuri serale

Costul participării: 2500 MDL

Comentarii: Pentru membrii ACAP - reduceri 10%.ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor