INSTRUIRE / Cursuri serale

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Contabilitate Financiară 2 - Contabil Practician Certificat Internaţional
Tipul cursului: cursuri de pregătire pentru examenele în cadrul programului CIPA

Cursul are la bază programul de certificare internaţională CIPA cu aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi este destinat contabililor, auditorilor, managerilor financiari, economiştilor.

După finisarea cursului participanţii vor putea:

  • să înţeleagă aprofundat cadrul general conceptual pentru raportarea financiară; legătura dintre particularităţile contabilităţii distincte a activelor, datoriilor şi capitalurilor cu setul complet de situaţii financiare ale entităţii; structura, componenţa şi destinaţia situaţiilor financiare în procesul decizional al utilizatorilor; particularităţile contabilităţii numeralului şi creanţelor, evaluării stocurilor, imobilizărilor corporale şi necorporale, datoriilor pe termen scurt şi pe termen lung; specificul determinării operaţiunilor între părţile afiliate; contabilitatea contractelor de leasing atât la locator, cât şi la locatar prin delimitarea tipului de leasing financiar şi operaţional; 
  •  să aplice politicile contabile aferent unei combinări de entităţi prin identificarea valorii juste, recunoaşterea şi evaluarea fondului comercial;
  • aplice cunoştinţele disciplinei Contabilitatea financiară 2 pentru susţinerea examenelor în cadrul Programului CIPA ;
  • integreze cunoştinţele proprii în activitatea practica.

Programul cursului / seminarului: Program

Document de finalizare: Certificat ACAP RM

Durata cursului: 60 ore academice

Locul desfășurării: ACAP RM

Data desfăşurării: 11.10.2018 - 15.11.2018

Ora prevăzută: marţi - joi: (orele 18-21), sîmbătă ( orele 9-13)

Formator: Lectori ACAP

Limba: rus

Tipul instruirii: Cursuri serale

Costul participării: 3300 MDL

Comentarii: Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.Taxa include materialele didactice si pauzele de cafea.ÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor