INSTRUIRE / 1 zile seminar

Cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferinţe

Prevenirea și combaterea spălării banilor. Orientări și practici spre o nouă legislație
Tipul cursului: seminare

Tematica abordată:

1. Organizarea internă privind măsurile de precauție: clienți, responsabilități. De ce e impor-tantă definirea scopului funcției raportoare și relației cu alte funcții:
  • Măsuri de precauție aferente prevenirii spălării banilor;
  • Responsabilitățile structurilor implicate în prevenirea spălării banilor, persoanelor cu respon-sabilități în aplicarea legii, persoanei de conformitate desemnată, ce coordonează imple-mentarea politicilor și procedurilor pentru aplicarea Legii RM Nr. 308 din 22.12.2017;
  • Entități raportoaredefinirea și obligațiile acestora.

2.
 Metode de evaluare a riscului de conformitate aferent spălării banilor – metode de evaluare probabilitate și impact, criterii de risc  financiare și non financiare:
  • Analiza metodelor de evaluare a riscurilor oferite de Lege. Exemple de metode de evaluare pe bază de risc;
  • Exemple de criterii financiare și nefinanciare ce pot fi folosite într-o astfel de analiză.
3. Tipologii de spălare a banilor;  întocmirea rapoartelor de tranzacții suspecte:
  • Prezentarea unor cazuri concrete, cu specific local;
  • Cum se întocmește un raport de tranzacții suspecte, elementele definitorii de urmărit.
4.  Exerciții practice - Prezentările teoretice vor fi însoțite de exerciții concrete în care cursanții vor fi implicați în realizarea efectivă a evaluărilor precum și în întocmirea raportărilor necesare.

Durata cursului: 6 ore academice

Locul desfășurării: of. 439, str. M. Varlaam 65, mun.Chişinău.

Data desfăşurării: 07.11.2018 - 07.11.2018

Ora prevăzută: 09:00 - 14:00

Formator: Experți ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor RM

Limba: rom

Tipul instruirii: 1 zile seminar

Costul participării: 650 MDLÎNREGISTAREA
Înapoi la lista cursurilor