Consiliul Director ACAP RM
CONSILIUL DIRECTOR ACAP RM
ales de Adunare Generală Ordinară a membrilor
din 30 mai 2015

Viorel DANDARA

Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM
Membru plenipotentiar al ACAP RM din 2012
Doctor în Economie
Consilier de Stat al RM de rangul I, gradul 3
Director „Priminfo - Grup Audit”

Calificări profesionale:
• Certificat de calificare a auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova)
• Certificat de calificare al auditorului instituţiilor financiare (emis de Banca Naţională a Moldovei)
• Certificat de calificare al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (emis de Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
Vladimir ROŞCA

Vicepreşedinte al Consiliului Director ACAP RM
Director al Comitetului ACAP RM privind dezvoltarea strategică
Codirector al Comitetului ACAP RM privind privind dezvoltarea auditului şi controlul calităţii
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2002
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat de calificare a auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova)
• Certificat de Evaluator licenţiat al bunurilor imobiliare (emis de Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru)
• Certificat de Specialist al pieţii hârtiilor de valoare (emis de Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
  Igor BALAN

Director al Comitetului ACAP RM privind dezvoltarea auditului şi controlul calităţii
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2014
Șef catedră „Finanțe, Bănci și Contabilitate” ULIM
Membru al Senatului ULIM
Doctor în ştiinţe economice
Conferențiar universitar din 2012

Calificări profesionale:
• Domenii de competenţă: contabilitate, audit, finanțe şi analiză economică.
• Doctor în ştiinţe economice, specialitatea: „Contabilitate; audit; analiză economică” (2005), conferenţiar universitar, profilul 522. Finanţe, contabilitate, analiză economică (2015), șef catedră „Finanțe, Bănci și Contabilitate” (din 2013).
• Domenii de competenţă: contabilitate, audit, finanțe şi analiză economică.
• Autor a circa 100 lucrări de specialitate, studii, sinteze documentare, articole în domeniul contabilităţii și auditului precum și, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Alte activități:
• membru al Consiliului profesoral a Facultăţii „Științe Economice”
• membru al Consiliului consultativ pe lîngă Curtea de Conturi
• expert în Consiliul de expertiză al Academiei de Științe a Moldovei
• membru al colegiului de redacție al revistelor „Studii Economice” și „Вестник профессиональных бухгалтеров”.
Svetlana MOROZ

Director al Comitetului ACAP RM pentru educaţie şi certificare
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2005,
Licenţiat în economie,
Doctorand al catedrei „Contabilitate şi audit” UCCM
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
• Certificat CIPA - Contabil Profesionist Certificat Internaţional (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Dr. Anna ZACHERNICINAIA

Director Comitetului ACAP RM pentru etică şi disciplină
Membru corporativ al ACAP RM din 2011, “Zanna - Audit” SRL
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2002
Doctor în Economie
Reprezentant regional ACAP RM în Bălţi
Director “ZANNA-AUDIT” SRL
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat de calificare a auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova)
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Alina VULPE

Director Comitetului ACAP RM pentru relaţii cu publicul şi cu autorităţi publice
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2010
Manager finanțe, administrativ si resurse umane in Alianța Franceza din Moldova

Calificări profesionale:
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Raisa GONŢA

Director Comitetului ACAP RM pentru finanţe şi buget
Membru plenipotentiar al ACAP RM din 2006
Auditor in compania Ernst & Young Moldova
Contabil-şef in Întreprinderea cu capital străin «NFC-Moldfactor» SRL

Calificări profesionale:
• Certificat de calificare a auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova)
• Certificat de calificare al auditorului instituţiilor financiare (emis de Banca Naţională a Moldovei)
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Liudmila GAVRILIUC

Director Comitetului ACAP RM pentru publicaţii
Membru plenipotentiar al ACAP RM din 1996
Doctor în Economie
Conferentiar universitar A.S.E.M
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
• Diploma FM – Financial Management (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
• Diploma MA –Management Accounting (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Angela MIHALACHI

Director al Comitetului ACAP pentru membri, nominalizări şi alegeri
Membru corporativ al ACAP RM din 2011, „Uniserv - Audit” SRL
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2002
Reprezentant regional ACAP RM în Ungheni
Director SRL „Unserv Audit”
Doctorand al catedrei „Contabilitate şi audit” UCCM

Calificări profesionale:
• Certificat de calificare a auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova)