RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Posturi vacante

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției vacante din cadrul Departamentului Controlul Calității și Monitorizare, Direcția Executivă a Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM)

cu începere din 20 mai 2022

În conformitate cu Regulamentul intern al Direcției Executive ACAP RM, Regulamentul privind Inspecția Calității Activității de Audit și a Serviciilor Conexe, ACAP RM anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante Inspector pe calitate.

Compartimentul din organigramă: Direcția Executivă

Titulatura postului: Inspector pe calitate

Relații de subordonare: Directorului executiv

Scopul general al funcției: efectuarea inspecțiilor în vederea asigurării calității serviciilor prestate de auditori

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Organizarea activității conform Regulamentului privind Inspecția Calității Activității de Audit și a Serviciilor Conexe, Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, Fișei de post
 2. Organizarea/transmiterea mesajelor, scrisorilor, ordinelor ce țin de controlul calității auditorilor-membri ACAP RM;
 3. Efectuarea/răspunderea de calitatea lucrărilor pe care le întocmește și de executarea lor în termenele stabilite;
 4. Întocmirea rapoartelor privind lucrul desfășurat;
 5. Răspunderea de exactitatea datelor și de modul de întocmire a raportărilor aferente domeniului de activitate;
 6. Documentarea constatărilor și întocmirea actelor de control privind rezultatele controlului;
 7. Pregătirea proiectelor de decizii în baza actelor de control;
 8. Identificarea și evaluarea riscurilor sistemice aferente activității și întreprinderea măsurilor pentru prevenirea acestora.

Cerințe specifice:

Studii: Superioare în domeniul economic sau juridic.

Experiență profesională – posedarea certificatului de calificare a auditorului și experienței de cel puțin 5 ani în domeniul auditului situațiilor financiare.

Cunoștințe:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea regulilor de acces la informație;
 • cunoașterea limbii române și ruse, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj.

Orele de lucru: 09.00 - 18.00, de luni până vineri.

Persoanele interesate urmează să depună prin e-mail curriculum vitae.

Termenul de depunere a curriculum vitae pentru participare la concurs - 19 iunie 2022, ora 16:00, e-mail: info@acap.md

Interviul cu candidații se va desfășura în perioada 20-24 iunie 2022.