E-SHOP

Raportarea financiară conform standardelor internaţionale
Year of publication: 2015
Number: CZU 339.7:657
ISBN: 978-9975-129-13-8

Price: 150 MDL
Qty:
Order
Price for ACAP members: 150 MDL
Qty:
Order
Basket →
 
Această carte, reprezentând un ghid de aplicare practică a prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), se adresează cu precădere profesioniştilor din domeniul contabilităţii, inclusiv a celor care aspiră la obţinerea calificării DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) după programul ACCA; specialiştilor implicaţi în raportarea financiară; auditorilor şi altor experţi în economie; ascultătorilor cursurilor de perfecţionare contabilă.

Autorii:
Viorel Ţurcanu,
profesor universitar, doctor habilitat în economie, ASEM;

Irina Golocialova, conferenţiar universitar, doctor în economie, ASEM
Back to publications list