E-SHOP

Contabilitatea impozitelor
Year of publication: 2016
Number: 336.22:657
ISBN: 978-9975-75-830-7

Price: 240 MDL
Qty:
Order
Price for ACAP members: 230 MDL
Qty:
Order
Basket →
 
Autorii: 
Vasile BUCUR
Profesor universitar, Doctor habilitat în economie,
catedra „Contabilitatea și audit„ , ASEM

Anatol GRAUR
Conferențiar universitar, Doctor în economie,
catedra „Contabilitatea și audit„ , ASEM


Structura cărții a fost condiționată de componența și clasificarea impozitelor în RM, determinate de Codul Fiscal, ponderea și complexitatea determinării și administrării acestora, precum și prevederile curriculei academice. Principalele dintre acestea sunt: impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, alte impozite și taxe, care constituie părți separate ale manualului.

Manualul este destinat studenților și masteranzilor din instituțiile de învățământ universitar cu profil economic.

El poate fi folosit și de către studenți ai colegiilor, practicieni, participanți la seminare de reciclare, auditori etc. 
Back to publications list