Decisions of the Board of Directors of ACAP RM
Deciziile consiliului asociației referitoare la dezvoltarea profesiei
- Conform p 9.12 din Statut se publică Deciziile consiliului asociației referitoare la dezvoltarea profesiei – extras din proces-verbal al ședinței CD din 28.04.2017