EDUCATION / Evening courses

Courses, seminars, round tables, conferences

Basics of Accounting and Taxation
Course type: introductory courses for accounting beginners: "Basics of Accounting and Taxation in RM"

Cursurile sunt destinate unui cerc larg de ascultători, care doresc să cunoască bazele teoretice şi deprinderile practice în sfera evidenţei contabile şi a raportării.

Scopul cursului:
Acapararea cunoştinţelor şi deprinderilor practice necesare pentru a administra în mod independent compartimente aparte ale evidenţei contabile,
a evidenţei resurselor de bază, a valorilor materiale şi a inventarului, cheltuielilor de producere, calculului salariului, completarea formularelor de raportare, elaborarea bilanţului
contabil.

Programul cursului include:
- Bazele evidenţei contabile
- Contabilitatea financiară
- Legislaţia fiscală a Republicii Moldova
- Evidenţa impozitului pe venit
- Elaborarea şi analiza rapoartelor financiare
- Etica profesională a contabilului şi auditorului
- Test

Document of completion: ACAP RM certificate

Course duration: 150 academic hours

Place: Cursurile au loc 3 ori pe săptămână: luni, miercuri, vineri (17:30 - 20:20), în auditoriile АСАР RМ

Dates of courses: 18.01.2017 - 19.04.2017

Trainer / Lector: Cursurile sunt dirijate de profesorii facultăţii de evidenţă contabilă şi audit pe lângă Academia de Studii Economice din Moldova

Language: rus

Type of training: Evening courses

Cost of participation: 2250 MDL

Comments: Preţul include materialele practico-instructiveREGISTER
Back to the list of courses