INSTRUIRE
Managementul financiar (Finanţe) - Contabil Practician Certificat Internaţional
Data desfăşurării: 19.05.2015 - 25.06.2015
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Contabilitate Financiară 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 26.05.2015 - 23.06.2015
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Contabilitate managerială 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 26.05.2015 - 23.06.2015
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Particularităţile contabilitaţii în organizaţiile necomerciale în Republica Moldova
Data desfăşurării: 28.05.2015 - 29.05.2015
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rus

Particularităţile contabilităţii în agricultură conform noile SNC: oportunităţi, incertitudini şi direcţii de soluţionare
Data desfăşurării: 04.06.2015 - 05.06.2015
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
12.05.2015 - Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de HG „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit și termenii de referinţă pentru auditare

10.02.2015 - Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile

10.02.2015 - Proiectul HG cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat

10.02.2015 - Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare

27.01.2015 - ACAP: Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului „Cu privire la aprobarea termenilor de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat

Toate discuţiile
EVENIMENTE
04.04.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 2 aprilie 2015, Chişinău CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

12.03.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 11 Martie 2015, Chişinău, Ședința de lucru «Momente practice în utilizarea soft-ului companiei “gAudit”

06.03.2015 - Comunicat de presa: 5 martie 2015 - Conferinţa Internaţională „Schimbările şi experienţa internaţională în fiscalitate, contabilitate şi finanţe - oportunităţi pentru Republica Moldova”

26.02.2015 - Comunicat de presa: 25 februarie - Masa Rotunda “Optimizarea sistemului de Raportare”

09.02.2015 - ACAP RM organizează atelier de lucru privind controlul calităţii în activitatea de audit

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
27.05.2015 - Î.S. „Fiscservinform” prestează noi servicii de examinare tehnică a documentelor

25.05.2015 - Ediţia actualizată a Codului Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2015

20.05.2015 - Î.S. „Fiscservinform” asigură servicii electronice Primăriei mun. Chişinău

13.05.2015 - A început procesul de înregistrare pentru sesiunea de examinare din luna iulie 2015 pentru programul CAP/CIPA

13.05.2015 - Comunicat informativ: 28 aprilie 2015, Chișinău, Sesiunea știintifică de Lecturi economice “Modelul asigurărilor sociale de stat din Republica Moldova: provocări şi viziuni de reformare”

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi Planul general de conturi contabile

Preț: 88 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
CODUL FISCAL

Preț: 130 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Situaţii financiare consolidate

Preț: 70 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Practici de Audit 2 (14)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 5/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Buletin Informativ ACAP, aprilie 2015

Audit Financiar 4/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 3/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile