INSTRUIRE
Analiza situaţiilor financiare a societății potrivit raportului financiar
Data desfăşurării: 24.07.2015 - 24.07.2015
Tipul instruirii: 1 zile seminar
Limba: rus

Legislaţia fiscală a Republicii Moldova pentru anul 2015: modificările recent operate. Corectarea erorilor. Particularităţile calculării indemnizaţiilor pentru concediul anual de odihnă, calcularea concediului medical şi a cheltuielilor de deplasare.
Data desfăşurării: 30.07.2015 - 31.07.2015
Tipul instruirii: 1 zile seminar
Limba: rus

Principiile contabilităţii şi impozitării pentru începători
Data desfăşurării: 07.09.2015 - 07.12.2015
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Contabilitate managerială 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 10.09.2015 - 08.10.2015
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Contabilitate Financiară 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 15.09.2015 - 08.10.2015
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Toate cursurile
DISCUȚII
22.07.2015 - Consiliul Concurenţei prezintă pentru consultare publică proiectul Programului naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat

17.06.2015 - Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

12.05.2015 - Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de HG „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit și termenii de referinţă pentru auditare

10.02.2015 - Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile

10.02.2015 - Proiectul HG cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat

Toate discuţiile
EVENIMENTE
30.05.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 30 mai 2015, mun. Chişinău ACAP RM a organizat Adunarea Generală Anuală a membrilor Asociaţiei

04.04.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 2 aprilie 2015, Chişinău CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

12.03.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 11 Martie 2015, Chişinău, Ședința de lucru «Momente practice în utilizarea soft-ului companiei “gAudit”

06.03.2015 - Comunicat de presa: 5 martie 2015 - Conferinţa Internaţională „Schimbările şi experienţa internaţională în fiscalitate, contabilitate şi finanţe - oportunităţi pentru Republica Moldova”

26.02.2015 - Comunicat de presa: 25 februarie - Masa Rotunda “Optimizarea sistemului de Raportare”

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
01.08.2015 - Revista «Audit Financiar» a Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. 8, 2015 în versiunea electronică pentru membrii ACAP

31.07.2015 - Revistele profesionale CAFR in versiunea electronică - “Practici de Audit” nr. 3, 2015

31.07.2015 - ACAP Vă informează cu privire la publicarea Ordinului privind acceptarea, publicarea şi modificarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (nr.105 din 17.07.2015)

30.07.2015 - Revista «Audit Financiar» a Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. 7, 2015 în versiunea electronică pentru membrii ACAP

23.07.2015 - Buletinul Informativ ACAP, Nr.2-3, 2015

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Note de curs la disciplina "Auditul intern"

Preț: 60 Lei
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 360 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Manual de Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etica.

Preț: 88 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Practici de Audit 3 (15)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 7/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 8/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Buletinul Informativ ACAP, Nr.2-3, 2015

Practici de Audit 2 (14)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile