INSTRUIRE
Cursuri de perfecţionare pentru contabili în cadrul Programului de Dezvoltarea Profesională Continuă
Data desfăşurării: 24.11.2015 - 04.02.2016
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Cursuri de perfecţionare pentru auditori în cadrul Programului de Dezvoltare Profesională Continuă
Data desfăşurării: 17.12.2015 - 23.12.2015
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: rom

Bugetarea financiară şi metodica elaborării planurilor de afaceri-cheia succesului unui business de profit (aplicaţie practică ilustrată)
Data desfăşurării: 21.12.2015 - 22.12.2015
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rus

Principiile contabilităţii şi impozitării pentru începători
Data desfăşurării: 11.01.2016 - 11.04.2016
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
24.09.2015 - IFPS a elaborat proiectul HG cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală

26.08.2015 - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat remite spre examinare și aviz proiectul Hotărîrii Guvernului nr.101 din 05.02.2013

13.08.2015 - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului

22.07.2015 - Consiliul Concurenţei prezintă pentru consultare publică proiectul Programului naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat

17.06.2015 - Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

Toate discuţiile
EVENIMENTE
04.11.2015 - 4.11.2015, Sesiunea științifică de Lecturi Economice cu genericul „Politici și strategii de reformare fiscală în contextul internaționalizării și decentralizării”

23.10.2015 - Comunicat informativ: 23 octombrie 2015, Brașov, cel de-al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

30.05.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 30 mai 2015, mun. Chişinău ACAP RM a organizat Adunarea Generală Anuală a membrilor Asociaţiei

04.04.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 2 aprilie 2015, Chişinău CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

12.03.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 11 Martie 2015, Chişinău, Ședința de lucru «Momente practice în utilizarea soft-ului companiei “gAudit”

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
12.11.2015 - ATENŢIE! Locaţia petrecerii examenelor din noiembrie 2015 în cadrul Programului CAP/CIPA

11.11.2015 - Din 1 ianuarie 2016, sistemul bancar din Republica Moldova va implementa codul IBAN

11.11.2015 - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în Serviciul de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit cu începere de la 26 octombrie 2015 pînă la 16 noiembrie 20l5

07.11.2015 - ACAP Vă invită la data de 12 noiembrie 2015 la seminarul cu genericul Sancțiuni fiscale. Contestarea în instanță judecătorească a deciziei organului fiscal. Apărarea drepturilor întreprinderilor în instanțele de judecată.

28.10.2015 - Eşti binevenit în echipa Î.S. „Fiscservinform”

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Основы финансово-хозяйственного контроля

Preț: 170 Lei
Note de curs la disciplina "Auditul intern"

Preț: 60 Lei
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 360 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Practici de Audit 3 (15)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 7/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 8/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Buletinul Informativ ACAP, Nr.2-3, 2015

Practici de Audit 2 (14)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile