INSTRUIRE
«Modul de calcul şi contabilizare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă în conformitate cu recentele modificări ale legislaţiei”
Data desfăşurării: 19.09.2014 - 19.09.2014
Tipul instruirii: 1 zile seminar
Limba: rus

Drept în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 30.09.2014 - 16.10.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi / serale
Limba: rus

Contabilitate Financiară 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 14.10.2014 - 06.11.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Impozitarea în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 16.10.2014 - 04.11.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

«Aplicarea noilor SNC. Cadrul normativ si aspecte practice»
Data desfăşurării: 22.10.2014 - 24.10.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
28.08.2014 - Proiect de Ordin ”Cu privire la aprobarea formularului - tip “Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate în folosul angajaţilor agenţilor economici"

28.08.2014 - Proiect de Ordin ”Cu privire la aprobarea formularului - tip “Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate în folosul angajaţilor agenţilor economici"

26.08.2014 - ACAP prezintă proiectul Ordinului ”Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (forma UNIF14)”

25.08.2014 - ACAP prezintă proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia (Forma CET14)

14.06.2014 - Comentarii privind Avizul la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2015

Toate discuţiile
EVENIMENTE
31.05.2014 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ MEMBRILOR ACAP RM din 31 MAI 2014

12.05.2014 - Comunicat de presa: 12 mai 2014 - Conferinta Internationala „Noile reglementări contabile: peisajul actual şi noi orizonturi”

12.06.2013 - Întâlnirea Transfrontalieră, 12-14 iunie 2013, Varşovia, Polonia

06.06.2013 - Seminarul de instruire profesională continuă „ETAPELE URMĂTOARE ÎN DRUMUL SPRE SISTEMUL MATUR AL CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI AL ASIGURĂRII CALITĂŢII DE AUDIT ÎN MOLDOVA”

04.04.2013 - Comunicat informativ: Ceremonia festivă consacrată Zilei Profesionale a Contabilului 4 aprilie 2013

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
17.09.2014 - Digest al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC). The Latest Global Knowledge Resources and News from Gateway. 3 - 16 septembrie, 2014

15.09.2014 - Noi metode de protecţie a sistemelor informaţionale

12.09.2014 - Au fost publicate măsurile de susținere a producătorilor de fructe

11.09.2014 - Evenimentele АСАР in septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2014

11.09.2014 - Cursuri de pregătire pentru examene în cadrul Programului CAP/CIPA toamna 2014

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi Planul general de conturi contabile

Preț: 88 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
CODUL FISCAL

Preț: 130 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Situaţii financiare consolidate

Preț: 70 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Audit Financiar 9/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

REGULAMENTUL PRUVIND INSPECŢIA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DE AUDIT ŞI A SERVICIILOR CONEXE

Audit Financiar 8/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Practici de Audit 3 (11)/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 7/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile