INSTRUIRE
Oferta speciala! Cursul "IFRS. Bazele" - Instruirea la distanţă conform Programului Institutului Managerilor Financiari (din Marea Britanie)
Data desfăşurării: 15.07.2014 - 15.10.2014
Tipul instruirii: Distanta
Limba: rus

1C:Contabilitate versiunea 8 conform noile SNC (grupa de dimineată)
Data desfăşurării: 15.08.2014 - 28.08.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi / serale
Limba: rom

Contabilitate managerială 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 09.09.2014 - 07.10.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Principiile contabilităţii şi impozitării pentru începători
Data desfăşurării: 10.09.2014 - 10.12.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Drept în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 11.09.2014 - 07.10.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi / serale
Limba: rus

Toate cursurile
DISCUȚII
14.06.2014 - Comentarii privind Avizul la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2015

14.06.2014 - Comentarii privind Avizul la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2015

29.04.2014 - ACAP INFORMEAZA cu privire la Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA

26.03.2014 - Comentarii privind Avizul la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

26.03.2014 - Comentarii privind Avizul la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din 8 februarie 2008„Cu privire la Consiliul consultativ pe lângă Ministerul Finanţelor”

Toate discuţiile
EVENIMENTE
31.05.2014 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ MEMBRILOR ACAP RM din 31 MAI 2014

12.05.2014 - Comunicat de presa: 12 mai 2014 - Conferinta Internationala „Noile reglementări contabile: peisajul actual şi noi orizonturi”

12.06.2013 - Întâlnirea Transfrontalieră, 12-14 iunie 2013, Varşovia, Polonia

06.06.2013 - Seminarul de instruire profesională continuă „ETAPELE URMĂTOARE ÎN DRUMUL SPRE SISTEMUL MATUR AL CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI AL ASIGURĂRII CALITĂŢII DE AUDIT ÎN MOLDOVA”

04.04.2013 - Comunicat informativ: Ceremonia festivă consacrată Zilei Profesionale a Contabilului 4 aprilie 2013

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
29.07.2014 - ACAP Vă invită la cursuri "Contabilitate managerială 1 - Contabil practician certificat"

14.07.2014 - În atenţia agenţilor economici plătitori de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat!

14.07.2014 - (INTERVIU) Vitalie Coceban: ”Scopul nostru este de a spori eficienţa interacţiunii electronice a contribuabilului cu Serviciul Fiscal”

08.07.2014 - Evenimentele АСАР-ului toamnei an. 2014

07.07.2014 - ACAP felicită cordial membrii omagiaţi ai Asociaţiei!

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi Planul general de conturi contabile

Preț: 88 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
CODUL FISCAL

Preț: 130 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Situaţii financiare consolidate

Preț: 70 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Audit Financiar 7/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 6/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 5/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Practici de Audit 2 (10)/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 4/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile