INSTRUIRE
Impozitarea în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 08.04.2014 - 13.05.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Contabilitate Financiară 2 - Contabil Practician Certificat Internaţional
Data desfăşurării: 06.05.2014 - 24.06.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Principiile contabilităţii şi impozitării pentru începători
Data desfăşurării: 12.05.2014 - 25.07.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

«Aplicarea noilor SNC. Cadrul normativ si aspecte practice»
Data desfăşurării: 14.05.2014 - 16.04.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: rom

Contabilitate Financiară 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 15.05.2014 - 19.06.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Toate cursurile
DISCUȚII
26.03.2014 - Comentarii privind Avizul la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

26.03.2014 - Comentarii privind Avizul la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din 8 februarie 2008„Cu privire la Consiliul consultativ pe lângă Ministerul Finanţelor”

10.03.2014 - ACAP INFORMEAZA cu privire la proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziție” și a Instrucțiunii de completare a borderoului de achiziție”.

10.03.2014 - ACAP INFORMEAZA cu privire la la Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

24.02.2014 - Comentarii privind Avizul la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Toate discuţiile
EVENIMENTE
12.06.2013 - Întâlnirea Transfrontalieră, 12-14 iunie 2013, Varşovia, Polonia

06.06.2013 - Seminarul de instruire profesională continuă „ETAPELE URMĂTOARE ÎN DRUMUL SPRE SISTEMUL MATUR AL CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI AL ASIGURĂRII CALITĂŢII DE AUDIT ÎN MOLDOVA”

04.04.2013 - Comunicat informativ: Ceremonia festivă consacrată Zilei Profesionale a Contabilului 4 aprilie 2013

05.04.2013 - Conferinta Stiintifica Internationala cu genericul: „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări”

22.12.2012 - Comunicat de presa: 21 decembrie 2012 - Conferinţa profesională „Aspecte de reglementare a profesiei contabile şi de implementare a Codului Etic a Profesioniştilor Contabili din Republica Moldova”

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
22.04.2014 - Revista «Audit Financiar» al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. 5, 2014 în versiunea electronică pentru membrii ACAP

17.04.2014 - Al XIX-a Congres Mondial al Contabililor (WCOA) 2014, Roma, Italia

15.04.2014 - Felicitare cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte!

12.04.2014 - ACAP felicită cordial membrii omagiaţi ai Asociaţiei!

12.04.2014 - Deţinătorii certificatelor de calificare Contabil Internaţional Profesionist Certificat (CIPA – Certified International Professional Accountant) şi a diplomelor CIPA (DipFA, DipMA, DipFM)

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi Planul general de conturi contabile

Preț: 88 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
CODUL FISCAL

Preț: 130 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Situaţii financiare consolidate

Preț: 70 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Audit Financiar 5/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Practici de Audit 2 (10)/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 4/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Buletin Informativ ACAP, Editia de Iarna 2014

Audit Financiar 3/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile