INSTRUIRE
Problemele actuale de tratare a reclamațiilor în cadrul întreprinderii
Data desfăşurării: 10.10.2014 - 11.10.2014
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rus

Contabilitate Financiară 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 16.10.2014 - 06.11.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Drept în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 16.10.2014 - 04.11.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi / serale
Limba: rus

«Aplicarea noilor SNC. Cadrul normativ si aspecte practice» ÎNREGISTRAREA PENTRU CURS este DESCHISĂ
Data desfăşurării: 22.10.2014 - 24.10.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: rom

Cursuri de perfecţionare pentru auditori în cadrul Programului de Dezvoltare Profesională Continuă (grupa serală)
Data desfăşurării: 06.11.2014 - 09.12.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
26.09.2014 - ACAP prezintă proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011

28.08.2014 - Proiect de Ordin ”Cu privire la aprobarea formularului - tip “Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate în folosul angajaţilor agenţilor economici"

28.08.2014 - Proiect de Ordin ”Cu privire la aprobarea formularului - tip “Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate în folosul angajaţilor agenţilor economici"

26.08.2014 - ACAP prezintă proiectul Ordinului ”Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (forma UNIF14)”

25.08.2014 - ACAP prezintă proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia (Forma CET14)

Toate discuţiile
EVENIMENTE
31.05.2014 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ MEMBRILOR ACAP RM din 31 MAI 2014

12.05.2014 - Comunicat de presa: 12 mai 2014 - Conferinta Internationala „Noile reglementări contabile: peisajul actual şi noi orizonturi”

12.06.2013 - Întâlnirea Transfrontalieră, 12-14 iunie 2013, Varşovia, Polonia

06.06.2013 - Seminarul de instruire profesională continuă „ETAPELE URMĂTOARE ÎN DRUMUL SPRE SISTEMUL MATUR AL CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI AL ASIGURĂRII CALITĂŢII DE AUDIT ÎN MOLDOVA”

04.04.2013 - Comunicat informativ: Ceremonia festivă consacrată Zilei Profesionale a Contabilului 4 aprilie 2013

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
30.09.2014 - Expoziţia „B2B” - Î.S. „Fiscservinform” mai aproape de businessul tău

26.09.2014 - A fost publicată Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice

25.09.2014 - Post vacant – FARM MEAT GROUP - angajarea unui contabil-sef

22.09.2014 - Nou! Ordin cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în R. Moldova

22.09.2014 - De la 22 septembrie 2014 este deschisă înregistrarea pentru sesiunea din noiembrie 2014 în cadrul Programului CAP/CIPA

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi Planul general de conturi contabile

Preț: 88 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
CODUL FISCAL

Preț: 130 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Situaţii financiare consolidate

Preț: 70 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Audit Financiar 9/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

REGULAMENTUL PRUVIND INSPECŢIA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DE AUDIT ŞI A SERVICIILOR CONEXE

Audit Financiar 8/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Practici de Audit 3 (11)/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 7/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile