INSTRUIRE
Contabilitate Financiară 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 16.10.2014 - 06.11.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Drept în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 16.10.2014 - 04.11.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Cursuri de perfecţionare pentru auditori în cadrul Programului de Dezvoltare Profesională Continuă (grupa serală)
Data desfăşurării: 11.11.2014 - 16.12.2014
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Cursuri de perfecţionare pentru auditori în cadrul Programului de Dezvoltare Profesională Continuă
Data desfăşurării: 13.11.2014 - 19.11.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: rom

Aplicarea noilor SNC. Cadrul normativ si aspecte practice
Data desfăşurării: 24.11.2014 - 26.11.2014
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
13.10.2014 - ACAP prezintă proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia (Forma CET14)

26.09.2014 - ACAP prezintă proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011

28.08.2014 - Proiect de Ordin ”Cu privire la aprobarea formularului - tip “Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate în folosul angajaţilor agenţilor economici"

28.08.2014 - Proiect de Ordin ”Cu privire la aprobarea formularului - tip “Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate în folosul angajaţilor agenţilor economici"

26.08.2014 - ACAP prezintă proiectul Ordinului ”Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (forma UNIF14)”

Toate discuţiile
EVENIMENTE
08.10.2014 - Comunicat informativ: 1-3 octombrie 2014 expozițiа - forum de produse și servicii pentru afaceri B2B EXPO 2014

06.10.2014 - ACAP - COMUNICAT INFORMATIV: Masa Rotunda a membrilor ACAP din 01 octombrie 2014 "Prezentarea soft-ului pentru misiunile de audit financiar"

31.05.2014 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ MEMBRILOR ACAP RM din 31 MAI 2014

12.05.2014 - Comunicat de presa: 12 mai 2014 - Conferinta Internationala „Noile reglementări contabile: peisajul actual şi noi orizonturi”

12.06.2013 - Întâlnirea Transfrontalieră, 12-14 iunie 2013, Varşovia, Polonia

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
20.10.2014 - Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat

17.10.2014 - ACAP RM vă invită în noiembrie la cursuri «Aplicarea noilor Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC). Cadrul normativ si aspecte practice»

17.10.2014 - Noutati CFRR Octombrie 2014

16.10.2014 - Digest al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC). IFAC Digest - October 13, 2014

16.10.2014 - Atenţie! ACAP Vă informează cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi Planul general de conturi contabile

Preț: 88 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
CODUL FISCAL

Preț: 130 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Situaţii financiare consolidate

Preț: 70 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Audit Financiar 10/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 9/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

REGULAMENTUL PRUVIND INSPECŢIA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DE AUDIT ŞI A SERVICIILOR CONEXE

Audit Financiar 8/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Practici de Audit 3 (11)/2014 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile