INSTRUIRE
Drept în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 09.02.2016 - 10.03.2016
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Contabilitate managerială (IPFM) +Exel/Finance - instruirea la distantă de la partenerii ACAP
Tipul instruirii: Distanta
Limba: rus

Modul de întocmire a Raportului Financiar anual şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015. Exemple de politici contabile. Particularităţile aplicării legislaţiei fiscale în anul 2016
Data desfăşurării: 18.02.2016 - 20.02.2016
Tipul instruirii:
Limba: rom

Particularităţile contabilitaţii în organizaţiile necomerciale în Republica Moldova. Modul de întocmire a Raportului financiar anual.
Data desfăşurării: 23.02.2016 - 24.02.2016
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
08.02.2016 - Ministerul Finanţelor prezintă proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor Ministrului Finanţelor nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”

29.01.2016 - Politici fiscale: ACAP informeaza:Ministerul Finanţelor remite spre examinare setul de materiale ce vizează modificarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii-fiscale pentru anul 2016

24.09.2015 - IFPS a elaborat proiectul HG cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală

26.08.2015 - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat remite spre examinare și aviz proiectul Hotărîrii Guvernului nr.101 din 05.02.2013

13.08.2015 - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului

Toate discuţiile
EVENIMENTE
18.12.2015 - Serata membrilor ACAP

04.11.2015 - 4.11.2015, Sesiunea științifică de Lecturi Economice cu genericul „Politici și strategii de reformare fiscală în contextul internaționalizării și decentralizării”

23.10.2015 - Comunicat informativ: 23 octombrie 2015, Brașov, cel de-al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

30.05.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 30 mai 2015, mun. Chişinău ACAP RM a organizat Adunarea Generală Anuală a membrilor Asociaţiei

04.04.2015 - COMUNICAT INFORMATIV: 2 aprilie 2015, Chişinău CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
12.02.2016 - IFRS Standards—why do they matter?

12.02.2016 - Noutăți al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC). The Latest Global Knowledge, Resources and News from Gateway. 12 februarie 2016

12.02.2016 - Conferinta Internationala 17.06.2016 dedicată jubileului de 20 ani de la fondarea ACAP RM

12.02.2016 - 1.04.2016 Conferinţa Științifică Internaţională dedicată Zilei Profesionale a Contabilului

10.02.2016 - În curînd va fi lansată activitatea Centrului de Certificare a Î.S. „Fiscservinform”

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Note de curs la disciplina "Auditul intern"

Preț: 60 Lei
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 360 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
Темрин С. Налоговое планирование в Молдове - Кишинев,2013 - (Библиотека журнала БНК)

Preț: 160 Lei
Manual de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate. Codul Etic al Profesioniştilor Contabili.

Preț: 193 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Buletin Informativ ACAP, decembrie 2015

Practici de Audit 3 (15)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 7/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Audit Financiar 8/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Buletinul Informativ ACAP, Nr.2-3, 2015

Toate publicaţiile